Welcome to Gaia! :: Arenas

 • Arenas
 
 
 • Tedy
 • Title: Tedy
 • Artist: Hot Luna_rose
 • Description: First!
  I didn't copy this picture, it's only my imagination.
  My inspiration was Lidia. She is my sister.^^
  I drew her becouse i think she is so cute when she hold her favourite toy;D
  But my "picture character" isn't portrait Lidia!;Dof course^^lol
  No ok w każdym badż razie nie chce mi sie już myśleć wiec sadze że na tym zakończe moją płomienną wypowiedź. i skończe ją w moim kochanym ojczystym języku;D...troche to nie pokolei ale kto by się tam przejmował;D

 • Date: 07/26/2008
 • Tags:
 • Report Post
 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games
Mini-Games
Play with GCash
Play with Platinum