Welcome to Gaia! :: Arenas

 • Arenas
 
 
 • Undine & Kelpie
 • by Awekus |
 • Painting And Drawing
 • Skip
 • Title: Undine & Kelpie
 • Artist: Awekus
 • Description: "(...)Skąd przyszła? - darmo śledzić kto pragnie,
  Gdzie uszła? - nikt jej nie zbada.
  Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie,
  Jak ognik nocny przepada.(...)"
 • Date: 01/28/2009
 • Tags: undine kelpie horse girl lake
 • Report Post
Comments (7 Comments)
1   
 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games
Play with GCash
Play with Platinum