• Xxcrimson-reaper-tenkaxX's Gallery
 • View Profile
 • Send Private Message
 • Artist Info: FUCK CHEESECAKE!!!!!!!!!!!!!!! D=<br />
  User ImageUser Image<br />
  nicknames<br />
  ~tenka<br />
  ~TEN-TEN<br />
  ~tamaki<br />
  ~onii-chan<br />
  ~tama-chan<br />
  ~crimson reaper<br />
  ~crimson-chan<br />
  ~crimson<br />
  ~that guy staring at you from the other side of the room &gt;W&lt;<br />
  <br />
  what i likes<br />
  chickens and chickens fighting<br />
  cocat mlk<br />
  my friends and various stalkers<br />
  GOATS!!!!!!!!!!!!User Image<br />
  <br />
  whats i dont likes<br />
  pozerz<br />
  haterz<br />
  annoying peoplez<br />
  small children(which meanz babies and kids to the age of 7)<br />
  <br />
  also heres some stuff in romanized japanese<br />
  <br />
  Watashi wa 17 saidesu,watashi wa ai shounen-ai. Watashi wa ikite anata no shinpai no nai sa rete iru. Watashi wa ātisuto gozen egaku no ga suki. Watashi no sukina anime wa junjō romanchikadesa. Watashi wa watashi no yūjin to kādogēmu o tanoshima. Watashi no yūjin ya kazoku ni konran watashi to issho ni suru koraun. Īe watashi dont wa, kifu shitai. <br />
  <br />
  Hontōni anata no, Tenka no baiku 天下の baiku <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  TODAYS SHOW WAS BROUGHT TO YOU BY THE LETTER ~ AND THE NUMBER 11TY7
 • Avg. rating: